centro rehabilitacion - Fonte da Virxe

Title
Vaya al Contenido

No Centro de Rehabilitación Psicosocial e Laboral levamos a cabo, entre outros, os seguintes programas:

Psicoeducación:

Trátase de estimular a comprensión do paciente sobre a súa situación, ayudandole a levar un estilo de vida saudable e acorde coas características da enfermidade que padece e dos coidados que require.

Educación de Adultos:

O seu propósito é a adquisición, recuperación ou mantemento das capacidades cognitivas, favorecendo as estratexias, procedementos e actitudes que permitan e faciliten a súa integración no medio.

Competencia persoal e autocontrol:

Trátase de dotarlles unha serie de instrumentos que lles permitan facer fronte a problemas que poidan xurdir, un deles é o trastorno mental asociado coa ansiedade.

Autocuidado e saúde:

O obxectivo é adquirir coñecementos prácticos necesarios para lograr un maior grao de autonomía e independencia.

Autoadministración de medicación e control recaídas:

O obxectivo é que a persoa coñeza ao máximo a súa enfermidade, para asimilala e así poder controlala.

Exercicios motóricos:

Teñen por obxecto o fortalecemento e a boa condición física en xeral, promovendo a actividade corporal e a mobilidade para evitar o sedentarismo e a rutina diaria.

Obradoiros:

Como obxectivos xerais pretendemos potenciar o funcionamento independente e autónomo, o poder de decisión, a adquisición de destrezas e habilidades, promover actitudes positivas nas súas relacións interpersoais.

Mellorar a adaptación social e profesional e ter unha aprendizaxe e preparación para o traballo.

- Autoimaxe e creatividade téxtil

- Expresión Corporal

- Taller de teatro

- Pintura e Plástica

- Taller de animación á lectura en língua galega
A través dos seguintes talleres:

- Excursións
- Cerámica
- Coiro
- Encuadernación
- Fotografía
- Informática
- Cociña
- Xardinería
- Cineforum
- Ocio e tempo libre

Buscando a súa integración comunitaria, a Asociación Fonte dá Virxe participa nas actividades organizadas nos diferentes municipios de Santiago e a súa comarca, entre outras, as audicións no Auditorio de Galicia, o programa "Actividade física adaptada no medio acuático" nas piscinas de Sar en Santiago , etc ..

Acudimos a exposicións organizadas, visitas guiadas por diferentes municipios e, ao mesmo tempo, tamén facemos excursións, viaxes de fin de semana...etc.
Regreso al contenido