Cookies

Doar agora

Por favor, enche o formulario. En negrita marcamos os campos obrigatorios.

Paso 0. Tipo de doazónPaso 1. Datos persoais e/ou profesionais(necesitamos ambos datos, xunto co teu enderezo postal, para remitirche o correspondente certificado co que poder deducir as túas aportacións no IRPF)(necesitamos este dato para confirmar que tes capacidade para doar)

(pedímosche ambos datos para poder caracterizar aos/ás nosos/as colaboradores/as)

Paso 2. Cantidade a doar

Paso 3. Forma de pago

(con pasarela de pago segura)

Paso 4. Transparencia informativa por correo-e

  • Co fin de coñecer os resultados do programa/proxecto/servizo no que colaboro,
  • Tamén quero manterme informado/a do restante traballo que realizades a través da recepción de:
  • Quero mantenerme informado/a do traballo que realizades a través da recepción de:

Paso 5. Código de seguridadeImagen CAPTCHA Recarga Imagen  

 

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD

Responsable: NOME ENTIDADE

Finalidade: A xestión das doazóns.

Lexitimación: O consentimento.

Destinatarios: Administración Tributaria e Comisión de Prevención do Branqueo de Capitais e Infraccións monetarias.

Dereitos: Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos, e a limitación ou oposición ao seu tratamento, a retirar o consentimento prestado e a reclamar ante a Autoridade de Control, tal como se indica na información adicional.

Información adicional: Toda a información facilitada poderá atopala ampliada na información adicional que está á súa disposición pinchando aquí.